Translatica, kierunek polsko-angielski
doprowadzić czasownik, aspekt dokonany;
lead;
bring;
supply;
drive;
reduce;
take;
result;
convey;
carry;
make;
lead;
bring on;
eventuate;
effect;
conduct;
provoke;
generate;
produce;
bring in;
take on;
take in;
lead-in;
reduction;
delivery;
feed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich