Translatica, kierunek angielsko-polski
generate czasownik;
generować językoznawstwo, fizyka, informatyka, książkowe, oficjalne;
wytwarzać elektryka, książkowe, oficjalne;
rodzić;
tworzyć;
wygenerować fizyka, książkowe, oficjalne;
wytworzyć elektryka, książkowe, oficjalne;
stwarzać;
wywołać;
stworzyć;
budzić;
generacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich