Translatica, kierunek angielsko-polski
take czasownik;
wziąć potoczne, nieoficjalne;
zajmować;
zażywać;
zabierać;
zabrać;
nabierać;
podjąć;
pobierać celownik, książkowe, oficjalne;
brać;
ponosić;
zająć;
wymagać;
przyjąć;
odwieźć;
zażyć;
robić;
zrobić;
znosić;
pobrać celownik, książkowe, oficjalne;
powziąć;
odwozić;
nabrać;
chwycić przenośne;
odbierać;
przystępować szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
chwytać przenośne;
odnosić;
zdjąć;
zawozić;
zanosić;
zanieść;
znieść;
działać;
odstawić;
objąć;
używać;
złożyć;
zdobyć;
składać;
zdobywać;
uważać;
zawieźć;
wykonać;
odbyć;
odbywać;
ujmować;
stosować;
potrwać;
zdawać szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
ponieść;
odebrać;
ująć;
mierzyć;
wyjmować;
jechać;
otrzymać;
uzyskać;
wrodzić;
imać;
pijać;
przystąpić szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
zmierzyć;
badać;
pojmować;
sadowić;
trwać;
odnieść;
wradzać;
wydostać;
pojąć;
odejmować matematyka;
pić;
jeść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich