Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjmować się czasownik, aspekt niedokonany;
take;
catch on;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich