Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjmować czasownik, aspekt niedokonany;
accept;
receive;
assume;
adopt;
take;
admit;
engage;
embrace przenośne;
entertain;
reception;
treat;
undertake;
see;
take in;
strike;
ingest;
approve;
agree;
accent;
presume;
pass;
catch on;
take up;
affect;
striker;
posit książkowe, oficjalne;
pick up;
admitting;
take on;
admitted;
deliver;
close;
be accepted medycyna;
absorb przenośne;
have;
put on;
catch;
take root;
receipt;
recruit;
reception;
ingestion;
carry;
received;
recipient;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich