Translatica, kierunek angielsko-polski
put on czasownik;
wdziewać książkowe, oficjalne;
wdziać książkowe, oficjalne;
nastawić;
ubierać;
udawać;
wzuć celownik;
dodać;
ubrać;
nasadzać;
kłaść;
nasadzić;
wsadzać;
używać;
przyjąć;
zarzucać;
stosować;
przybrać;
wziąć potoczne, nieoficjalne;
wsadzić;
narzucać;
dodawać;
wzuwać celownik;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich