Translatica, kierunek polsko-angielski
włączać czasownik, aspekt niedokonany;
include informatyka;
turn on techniczny;
switch on motoryzacja, elektryka;
engage mechanika, techniczny;
comprise;
join;
switch;
embody;
involve;
connect;
implicate;
integrate;
power up informatyka;
inclusion;
inclusive;
set;
inclusion;
plug in;
put on;
enable informatyka;
imply;
join in;
inclusive;
attach;
merge;
run;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich