Translatica, kierunek angielsko-polski
set czasownik;
nastawiać medycyna;
ustawiać informatyka, elektryka;
ustalać;
ustawić;
nastawić medycyna;
postawić;
stawiać;
kłaść;
osadzać;
ustalić;
tężeć książkowe, oficjalne;
wstawiać;
składać;
zestawić;
posadzić;
zastygać;
osadzić;
oprawiać książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
układać;
zawiązywać botanika;
wiązać;
wprawić;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
nasadzać;
złożyć;
oprawić książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne;
sadzić;
nasadzić;
zajść;
sadzać;
stężeć;
zasadzić;
wtopić technika;
zadawać;
ułożyć;
naciągać medycyna;
wysadzić książkowe, oficjalne;
ścinać książkowe, oficjalne;
zastawić;
zadać;
nadawać;
napuścić potoczne, nieoficjalne;
wstawić;
jąć;
wprawiać;
naznaczać książkowe, oficjalne;
osiadać;
zawiązać botanika;
wygasać;
wysadzać książkowe, oficjalne;
zacinać;
wtapiać technika;
przedstawiać przenośne;
wysychać;
zsiąść;
ściąć książkowe, oficjalne;
zasadzać;
zsiadać;
naciągnąć medycyna;
napuszczać potoczne, nieoficjalne;
utrwalać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich