Translatica, kierunek polsko-angielski
naznaczyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też naznaczać
appoint książkowe, oficjalne;
mark przenośne, książkowe, oficjalne;
set książkowe, oficjalne;
indicate;
fix;
trace;
stamp;
delineate;
draw;
scar;
outline;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich