Translatica, kierunek angielsko-polski
appoint czasownik;
mianować techniczny;
powołać;
oznaczyć;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
wyłaniać książkowe, oficjalne;
obierać;
wyłonić książkowe, oficjalne;
wskazać;
ustalać;
wybierać;
umawiać;
naznaczać książkowe, oficjalne;
kreować książkowe, oficjalne;
zlecić;
obsadzić;
ustalić;
oznaczać;
nakazać;
obsadzać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich