Translatica, kierunek polsko-angielski
wybierać czasownik, aspekt niedokonany;
choose informatyka;
select;
elect;
pick;
pick out techniczny;
dial;
take out;
go;
cull;
scoop;
scanning audiotechnika;
mine;
appoint;
choice;
selection;
opt;
haul in;
withdraw;
election;
except;
set out;
scoop out;
dial up informatyka;
get out;
choice;
decide;
excavate budownictwo;
designate;
haul;
draw górnictwo;
collect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich