Translatica, kierunek polsko-angielski
kreować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
create książkowe, oficjalne;
act;
creation;
produce;
appoint książkowe, oficjalne;
creation;
set up;
institute;
pose książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich