Translatica, kierunek angielsko-polski
institute czasownik;
wszczynać prawo;
wszcząć bezpieczeństwo publiczne;
stanowić;
wdrażać;
tworzyć;
wdrożyć;
kreować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich