Translatica, kierunek polsko-angielski
stanowić czasownik, aspekt niedokonany;
make;
comprise;
make up;
compose;
pose;
determine;
represent;
decide;
form;
establish;
institute;
present;
proclaim;
rule;
state;
enactment;
enact;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich