Translatica, kierunek angielsko-polski
constitute czasownik;
stanowić;
tworzyć;
ukonstytuować polityka;
mianować;
utworzyć;
składać;
powołać;
czynić;
formować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich