Translatica, kierunek polsko-angielski
formować czasownik, aspekt niedokonany;
form chemia, medycyna, wojsko, ang. brytyjska, ang. amerykańska;
mould ang. brytyjska;
shape ang. brytyjska, ang. amerykańska;
mold ang. brytyjska, ang. amerykańska, przenośne;
fashion;
create;
frame;
marshal;
model ang. brytyjska;
make;
arrange;
cast;
molding;
formation;
format;
forming;
formative;
condition;
be formed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich