Translatica, kierunek angielsko-polski
marshal czasownik;
porządkować przenośne;
szeregować wojsko;
zbierać przenośne;
przetaczać kolejnictwo;
ustawiać;
uporządkować przenośne;
formować;
zestawiać kolejnictwo;
przetoczyć kolejnictwo;
kierować;
zestawić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich