Translatica, kierunek polsko-angielski
ustawiać czasownik, aspekt niedokonany;
set informatyka, elektryka;
arrange;
set up informatyka, potoczne, nieoficjalne;
place;
adjust;
put;
align;
position;
dispose;
range;
determine;
station wojsko;
erect;
setting informatyka;
line up;
positioning techniczny;
locate;
form;
mount;
marshal;
pitch;
array;
stand;
raise;
put up potoczne, nieoficjalne;
fixed;
collocate;
fix potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich