Translatica, kierunek angielsko-polski
put czasownik;
kłaść;
umieszczać informatyka;
wkładać;
stawiać;
włożyć;
postawić;
wyrażać;
wsadzać potoczne, nieoficjalne;
wsadzić potoczne, nieoficjalne;
ustawić;
ustawiać;
składać;
dodać;
chować;
dodawać;
wstawiać;
wyrazić;
zamieszczać prawo;
wstawić;
oddać;
zadawać;
osadzać;
ułożyć;
układać;
posadzić;
oddawać;
lokować;
zadać;
ulokować książkowe, oficjalne;
zapisać;
nasadzić;
ująć;
nasadzać;
napisać;
schować;
ujmować;
nanieść;
szacować;
rzucać sport;
nanosić;
nastawić;
osadzić;
podziać;
kazać;
opierać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich