Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrazić czasownik, aspekt dokonany;
express;
voice;
represent;
speak;
put;
state;
formulate;
show;
phrase;
signify;
give;
utter;
deliver;
convey;
word;
expressed;
profess;
embody;
enunciate;
formula;
extend;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich