Translatica, kierunek angielsko-polski
give czasownik;
dawać potoczne, nieoficjalne;
dać potoczne, nieoficjalne;
podać;
udzielać;
podawać;
wręczać;
udzielić;
darować;
oddać;
nadać;
nadawać;
wydawać;
oddawać;
zadać;
sprawiać;
zadawać;
wydać;
zgotować książkowe, oficjalne;
użyczyć;
obdarzać książkowe, oficjalne;
wręczyć;
darzyć;
sprawić;
użyczać;
przyznać;
dodawać;
obdarzyć książkowe, oficjalne;
zrobić;
zdać;
podrzucać potoczne, nieoficjalne;
wyrazić;
robić;
ustąpić;
wyprawić;
poddawać medycyna;
poddać medycyna;
wyrażać;
zwracać;
rozdawać;
zapodać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich