Translatica, kierunek polsko-angielski
wygłaszać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wygłosić
deliver;
preach religia;
speak;
utter;
pronounce;
make;
air;
declaim;
voice;
give;
deliver;
express;
gimme;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich