Translatica, kierunek angielsko-polski
deliver czasownik;
dostarczyć techniczny;
doręczać techniczny;
oddać;
wygłosić techniczny;
wydać;
wydawać;
oddawać;
uwolnić;
wręczyć;
wybawiać literackie;
rodzić medycyna;
rozwozić;
wybawić literackie;
odstawić;
donieść;
roznosić;
uratować literackie;
ratować literackie;
wyzwolić;
odbierać;
dostawić;
zbawić;
wręczać;
donosić;
przyjąć;
podawać;
uwalniać;
udzielać;
odwieźć;
odwozić;
poddawać;
wyrazić;
dostawać;
dowozić;
zbawiać;
zdawać;
ocalić;
wyrwać;
poddać;
obnosić;
wyzwalać;
oddawanie;
rodzenie;
ratka;
wręcz;
zwolnić;
głosić książkowe, oficjalne;
zadawać;
ogłosić;
odebrać;
dawać;
zasilać;
odbierać poród medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich