Translatica, kierunek polsko-angielski
ogłaszać czasownik, aspekt niedokonany;
announce;
advertise;
declare;
proclaim książkowe, oficjalne;
publish książkowe, oficjalne;
pronounce prawo, książkowe, oficjalne;
notify ang. brytyjska;
call;
herald;
enunciate;
open;
acclaim;
bill;
issue;
put out;
denounce;
state;
report;
deliver;
release dziennikarstwo;
bring in;
publicize;
give;
enounce;
advert;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich