Translatica, kierunek angielsko-polski
state czasownik;
oświadczać prawo, książkowe, oficjalne;
oświadczyć książkowe, oficjalne;
orzekać książkowe, oficjalne;
konstatować książkowe, oficjalne;
wyrażać;
ustalać;
orzec książkowe, oficjalne;
wyrazić;
opiewać;
wyłuszczyć książkowe, oficjalne;
oznajmić;
głosić;
objawiać celownik;
stanowić;
wyłuszczać książkowe, oficjalne;
oznaczać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich