Translatica, kierunek polsko-angielski
zaznaczać czasownik, aspekt niedokonany;
mark techniczny;
stress;
highlight;
point out;
emphasize;
assert przenośne;
remark;
select informatyka;
score;
check off;
flag;
state;
check;
mention;
indicate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich