Translatica, kierunek polsko-angielski
odnotować czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odnotowywać
record bezpieczeństwo publiczne;
note;
note down;
set down;
mark;
see;
report;
record;
take note przenośne;
take down;
recorded;
state;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich