Translatica, kierunek angielsko-polski
take down czasownik;
notować;
zapisać;
zestawić;
zdjąć;
znosić;
zburzyć;
zwozić;
nagrać;
zsadzić;
zsadzać;
zwijać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich