Translatica, kierunek polsko-angielski
ściągnąć czasownik, aspekt dokonany;
download informatyka;
tighten;
collect potoczne, nieoficjalne;
crib szkolnictwo;
pull down;
exact;
pinched;
contract językoznawstwo;
draw;
strip;
gather;
constrict;
pull off;
attract;
lift potoczne, nieoficjalne;
pull;
take down;
tap;
enforce;
import;
take off;
levy;
draw off;
plagiarize potoczne, nieoficjalne;
draft in ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich