Translatica, kierunek angielsko-polski
gather czasownik;
zbierać medycyna, drukarstwo, techniczny;
gromadzić techniczny;
zebrać;
zgromadzić książkowe, oficjalne;
nabierać potoczne, nieoficjalne;
marszczyć krawiectwo;
nabrać potoczne, nieoficjalne;
uzbierać;
skupiać;
schodzić;
zgarnąć;
grupować;
posprzątać książkowe, oficjalne;
zgarniać;
garnąć;
składać;
miarkować celownik;
narwać;
zgromadzać książkowe, oficjalne;
wezbrać;
obierać;
znosić;
rozumieć;
pobierać;
zejść;
wnieść;
pobrać;
sprzątać rolnictwo;
zrywać;
osiadać;
otaczać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich