Translatica, kierunek polsko-angielski
rozumieć czasownik, aspekt niedokonany;
see;
apprehend;
realize;
fathom;
read;
get;
grasp;
mean;
construe;
savvy;
interpret;
catch;
intend;
follow;
twig;
copy;
grok celownik;
catch on;
gather;
conceive;
make out;
discern;
realise;
perceive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich