Translatica, kierunek polsko-angielski
gromadzić się czasownik, aspekt niedokonany;
gather;
flock;
assemble;
troop;
meet;
aggregate;
pile up;
accrue;
rally;
collect;
cluster;
throng;
herd;
lower;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich