Translatica, kierunek polsko-angielski
ściągać czasownik, aspekt niedokonany;
download;
pull off;
collect potoczne, nieoficjalne;
levy;
contract;
crib potoczne, nieoficjalne;
tighten;
pull down techniczny;
knit;
shrink;
cheat;
exact;
draw;
constrict;
copy potoczne, nieoficjalne;
take off techniczny;
styptic;
gather;
astringe;
raise;
levy;
rack;
assemble;
draw off;
attract;
exaction;
draw down;
bind;
take down;
imprecate;
astrict;
pull;
enforce;
lower ang. brytyjska;
import;
rack off chemia;
downloading potoczne, nieoficjalne;
draft in ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
whip potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich