Translatica, kierunek angielsko-polski
attract czasownik;
przyciągać astronomia, przenośne;
przyciągnąć astronomia, przenośne;
wabić zoologia;
kusić;
nęcić;
zwabiać zoologia;
wzbudzać;
przynosić finanse;
zwabić zoologia;
pościągać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich