Translatica, kierunek polsko-angielski
zachwycać czasownik, aspekt niedokonany;
delight;
fascinate;
ravish;
enchant;
charm;
enrapture;
transport;
admire;
attract;
rave;
entrance;
marvel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich