Translatica, kierunek angielsko-polski
transport czasownik;
porwać literackie;
wozić;
rozwozić;
porywać literackie;
zesłać historia;
zsyłać historia;
wieźć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich