Translatica, kierunek polsko-angielski
zsyłać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zesłać
exile;
deport prawo;
send;
transport historia;
send down;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich