Translatica, kierunek angielsko-polski
send czasownik;
wysyłać;
wysłać;
posyłać radio;
przesyłać informatyka;
nadawać telewizja, radio;
nadać;
przekazywać przenośne;
zesłać;
posłać radio;
odesłać;
zasyłać;
przekazać przenośne;
odsyłać;
nasłać potoczne, nieoficjalne;
słać książkowe, oficjalne;
słać książkowe, oficjalne;
wyprawić;
kierować;
nasyłać potoczne, nieoficjalne;
posłać;
podsyłać potoczne, nieoficjalne;
zsyłać;
odprawić;
rzucić;
oddawać;
rzucać;
podesłać potoczne, nieoficjalne;
obsyłać;
oddać;
zwracać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich