Translatica, kierunek polsko-angielski
rozwieźć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też rozwozić
convey;
deliver;
transport;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich