Translatica, kierunek angielsko-polski
draw czasownik;
rysować informatyka;
ciągnąć sport, technika;
czerpać;
wyciągać finanse;
pobierać;
kreślić;
zasuwać;
remisować sport;
wciągać przenośne;
losować gry;
wykreślać matematyka;
pobrać;
trasować finanse, prawo;
rozsuwać;
dobyć książkowe, oficjalne, literackie;
nasunąć;
wyciągnąć finanse;
wykreślić matematyka;
toczyć;
wystawiać finanse;
patroszyć kulinaria;
ciągać;
dobywać książkowe, oficjalne, literackie;
nabrać;
nasuwać;
ssać;
zasunąć;
wciągnąć przenośne;
fasować;
rwać;
wystawić finanse;
odsysać;
wlec;
wywabiać;
natoczyć;
wzbudzać;
poprowadzić matematyka;
wysnuwać;
parzyć;
utoczyć;
wydobyć;
wylosować gry;
wysnuć;
zbierać;
zremisować sport;
zaparzać;
powieść;
przeprowadzać przenośne;
skłonić;
wrysować;
otrzymać;
wytknąć;
nadoić;
podjąć;
zasysać;
garnąć;
wieść;
kupować;
podnosić;
dobiegać;
wyrywać;
wybierać górnictwo;
odsuwać;
wlekać;
obsunąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich