Translatica, kierunek polsko-angielski
sporządzić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też sporządzać
draw up;
make;
prepare prawo;
compile książkowe, oficjalne;
make up;
make out książkowe, oficjalne;
dispense farmacja;
concoct;
prepared;
construct;
draw;
execute prawo;
lay down;
draft prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich