Translatica, kierunek polsko-angielski
wykreślić czasownik, aspekt dokonany;
cross out techniczny;
delete;
expunge książkowe, oficjalne;
cross off;
draw matematyka;
cancel;
strike;
remove;
trace;
erase;
cross;
draft;
strikeout informatyka;
raze;
dash out;
chart nautyka;
rase;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich