Translatica, kierunek angielsko-polski
remove czasownik;
usuwać eufemizm, przenośne;
zdjąć;
usunąć eufemizm, przenośne;
wynosić;
oddalić;
wyjmować książkowe, oficjalne;
oddalać;
wywozić;
wyjąć książkowe, oficjalne;
wywieźć;
odwołać;
wyeliminować sport;
odsadzać;
wynieść;
zwalniać;
znosić;
odwalić;
odwalać;
odjąć;
zabrać;
wywabiać;
cofać;
zabierać;
wycofać;
znieść;
wymontować technika;
wywabić;
uchylać;
przeprowadzić się książkowe, oficjalne;
wydalać;
zwolnić;
wydalić;
odchylać;
przeprowadzać się książkowe, oficjalne;
zbierać;
odczynić;
odkuć;
wymontowywać technika;
odsunąć;
odsuwać;
pozbawić;
cofnąć;
zabić;
zabijać;
wypisać;
wyrzucać;
odsadzić;
rozwiać;
pousuwać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich