Translatica, kierunek angielsko-polski
erase czasownik;
kasować audiotechnika;
wymazywać informatyka;
wycierać informatyka;
skasować audiotechnika, informatyka;
wymazać informatyka;
zmazać;
usuwać;
usunąć;
przekreślić przenośne;
zetrzeć;
skrobać;
zatrzeć;
wytrzeć;
zmazywać;
ścierać;
przekreślać przenośne;
mazać;
likwidować przenośne;
wyeliminować przenośne;
zlikwidować przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich