Translatica, kierunek polsko-angielski
zatrzeć czasownik, aspekt dokonany;
blur;
efface;
erase;
seize;
scoring;
wear off;
wear away;
fade away;
seize up technika;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich