Translatica, kierunek polsko-angielski
przekreślać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przekreślić
cross out;
cancel techniczny;
cross;
erase przenośne;
line;
rule out;
annul;
shatter przenośne;
write off;
undo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich