Translatica, kierunek polsko-angielski
wymazać czasownik, aspekt dokonany;
delete informatyka;
erase informatyka;
blot out przenośne;
efface;
rub out;
expunge przenośne, książkowe, oficjalne;
clear informatyka;
wipe kino, telewizja, informatyka, radio;
smear;
raze;
wipe out kino, audiotechnika, informatyka, przenośne;
blur;
use up;
erased;
soil;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich