Translatica, kierunek polsko-angielski
zetrzeć czasownik, aspekt dokonany;
wipe;
raze;
erase;
abrade;
clash książkowe, oficjalne;
grate kulinaria;
pulverize przenośne;
wipe off;
crush;
rub;
efface;
wear off;
rub off;
rub away;
wear;
wear down;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich