Translatica, kierunek angielsko-polski
trace czasownik;
śledzić informatyka;
trasować;
kreślić;
kalkować;
tropić;
kopiować sztuka, technika;
rysować;
zataczać;
odszukać;
wytknąć;
wytropić;
wytyczać;
wektoryzować informatyka;
zwąchać;
oznaczyć;
znaleźć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich