Translatica, kierunek polsko-angielski
znaleźć czasownik, aspekt dokonany;
find celownik;
discover;
spot;
be found;
find out;
strike;
be;
come by celownik;
found;
meet;
look out;
derive;
pick up;
trace;
uncover;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich